Formulare

Acte necesare înregistrării vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării:

  1. Cerere pentru înregistrarea vehiculelor
  2. Actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice,(copie);
  3. Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosință asupra acestuia, în limba română (factura, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere etc. -copie);
  4. Cartea de identitate a vehiculului – la înregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere (copie și original;)
  5. Atestatul tehnic – la înregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere eliberat de Registrul Auto Român (copie și original)
  6. Dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia- exceptie in cazul masinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tractiune animala; (copie si original)
  7. Certificat de atestare fiscala a platii impozitelor si taxelor locale catre bugetul local eliberat de serviciul Taxe si impozite locale.